Политика

Општина Бечеј: ЛАП за борбу против корупције

Председник општине Бечеј Вук Радојевић образовао је Радну групу за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј за период 2023 – 2025. године.

Радном групом председава Светлана Вулетић, заменица председника општине Бечеј, а остали чланови су: Игор Киш, председник Скупштине општине Бечеј, Жолт Ловаши Латинчић, секретар Скупштине општине Бечеј, Дане Мандић, члан Општинског већа општине Бечеј за спорт, омладину и туризам, Драган Ковачев, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за привреду и заштиту животне средине, Балаж Серда, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за област културе и цивилних организација, Зоран Ковач, начелник Општинске управе општине Бечеј, Марјана Димитров, заменица начелника Општинске управе општине Бечеј, Даниела Дорословачки, начелница Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, Дуња Шари, интерни ревизор, Јована Топић, шефица Одсека за јавне набавке, Тамара Перишић, начелница Одељења за људске ресурсе, заједничке и информатичке послове Општинске управе општине Бечеј, Миља Дабетић, шефица Одсека за финансије у Општинској управи општине Бечеј, Александар Ђекић, представник Бечејског удружења младих, Ана Аћимов, представница портала MojBečej.rs и Горан Релић, представник Општег удружења предузетника Бечеј.

Задатак групе је да прикупи податке потребне за анализу стања у области борбе против корупције у општини Бечеј, ревидира и припреми израду нацрта Локалног акционог плана за борбу против корупције за период 2023- 2025. године са дефинисаним приоритетима за њихово спровођење, спроведе о томе јавну расправу и након тога документ достави Општинског већу општине Бечеј ради утврђивања предлога и Скупштини општине Бечеј на усвајање. Након тога Радној групи престаје мандат.

У образложењу се наводи да је Бечејско удружења младих упутило допис за формирање ове Радне групе.

Општинско веће општине Бечеј је на 10. седници 4. јула 2023. године донело закључак и овластило председника општине Бечеј да донесе решење о именовању представника органа власти и општинске управе, као и именовању лица које је предложило Бечејско удружење младих, портал MojBečej.rs и Опште удружење предузетника.

Иначе, Бечејско удружење младих је иницирало формирање Радне групе и израду локалног акционог плана, у оквиру пројекта „Одлуке по мери грађана“, који подржава Агенција за спречавање корупције.