Друштво

Услуге ЦСР ближе женама са села

У оквиру пројеката „Ка унапређеној безбедности жена у општини Бечеј“ који се реализује уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN Women у Србији а у сарадњи са Амбасадом Краљевине Норвешке у Београду, учествовања и координација активности са локалним Центрима за социјални рад је била неопходна јер је рад ових установа веома важан сегмент подршке свим програмима пројекта. Центри за социјални рад су и законски прва инстанца обраћања потенцијалних жртава насиља у породици, којима се овај пројекат бави, па је доступност услуга ових установа од пресудне важности.

У претходним издањима наших новина писали смо о томе да су активисти Бечејског удружења младих овог лета започели велики серијал радионица за жене које ће се продужити и током јесени у оквиру наведеног пројекта. У свим селима општине Бечеј БУМ организује радионице за оснаживање тамошњих жена. Оно што је примећено током реализације пројекта је да су сви механизми које Центар за социјални рад има када је у питању заштита безбедности жена од породичног или партнерског насиља много лакше доступни у урбаним срединама, тј. у граду, где је седиште Центра. Решавање било којег случаја је свакако брже и ефикасније када су све службе које треба да реагују у таквим околностима ту у граду. Када су у питању сеоске средине и тих десетак километара некада могу да буду непремостива препрека да се жртве обрате и добију помоћ на време.

У свим селима у бечејској општини, иако Бачко Градиште или Бачко Петрово Село нису мала села, нема испоставе или бар неког облика „измештених“ канцеларија Центра. Током реализације оваквих пројеката показало се да би било добро да се рад Центра у селима на неки начин више приближи корисницима. Улога и надлежности центара за социјални рад у заштити права осетљивих група становништва је велика. Наш бечејски Центар за социјални рад већ скоро деценију има широк спектар иновативних услуга које су донекле лимитиране на градску средину јер нису довољно промовисане у сеоским срединама, ту спадају и саветовалишта, услуге личних пратилаца и др.

Ивона Божовић, директорица ове установе констатовала је да је излазак из „зидова“ установе неопходност па је током претходне четири године ова установа успоставила бољи систем теренског рада. Први корака ка женама са села била је сарадња са секретарима МЗ који су били прва истанца која је служила за повезивање мештана са надлежним институцијама укључујући и Центар. Радионице и пројекти овог типа су за ову установу веома важни пре свега због доступности али и због информисања корисника и добијања повратне информације о траженим услугама.

У реализацији овог пројекта испред Центра за социјални рад директно учествују и директорица ове установе Ивона Божовић али и стручна сарадница Дуња Шормаз. Оне ће током пројекта допринети да жене које учествују у овом програму буду паралелно информисане и о томе какву подршку и помоћ могу добију од ове установе у циљу заштите од насиља у породици, али и свему што им отежава тренутно стање, а из домена социјалне заштите. Овај пројекат не подразумева само едукацију жена за економско осамостаљивање него и помоћ у развоју личних капацитета за решавање проблема у оквиру породице, изласка из зачараног круга сиромаштва,личне несигурности и осећаја немоћи и недостатка подршке. Све предвиђене активности укључују и едукацију који све системски ресурси постоје када је у питању заштита и помоћ у случајевима по- родичног насиља као део овог пројекта жене ће добити директно од запослених у Центру за социјални рад.

Осим ових асертивних радионица и едукација, жене из села бечејске општине могу да похађају у оквиру овог пројекта и бесплатне курсеве шивења, српског и мађарског језика, као и курс књиговодства, писања бизнис плана и канцеларијског пословања. Уз то све то, у сеоским срединама организују се и састанци са психолозима.

Пројектни тим Бечејског удружења младих прошле недеље извео је и занимљив перформанс за учеснице радионица у Бач- ком Градишту који је имао за циљ да на ефектан начин укаже на размере угрожености жена у партнерским односима и у случајевима насиља у породици. У Бачком Градишту прошле недеље постављено је неколико пари црвених ципела на јавну површину испред Месне заједнице са порукама подршке. Овај перформанс је и порука и подсетник на то да свако од нас има одговорност да допринесе спречавању насиља према женама. Да би надлежне институције на време реаговале и на прави начин неко мора да укаже на то да се такво насиље дешава у некој породици, у комшилуку ако има сазнања о томе јер најчешће саме жртве углавном то нису у стању јер страх, несигурност и неразумевање остатка породице често су отежавајуће околности.