Економија

Влада АПВ: Субвенције за женско предузетништво

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години на територији АП Војводине. 

У образложењу услова за овај конкурс каже се да се под женским предузетништвом подразумева да је предузетница та која лично управља пословањем привредним друштвом или је власница са најмање 51 одсто удела у предузећу или и у којем је жена одговорно лице које је за пословање и управљање уписана у АПР-у. Средства подршке женском предузетништву Покрајински секретаријат за привреду и туризам определио је као битном сегменту развоја укупне привреде и предузетништва у АП Војводини.

За ту намену опредељено је укупно 8,5 милиона динара, од којих је 2,5 милиона динара за текуће субвенције и шест милиона за капиталне субвенције, а средства се одобравају по принципу рефундације, односно за оно што је купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 24. марта 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.

У образложењу намере покрајинског секретаријата каже се да је приоритетни циљ овог јавног расписа оснаживање жена, осамостаљивање и помоћ у првим предузетничким корацима. Јавни позив који је био расписан прошле године био је искоришћен 100 одсто и кажу да је интересовање било велико и да је позив био успешан. Овај секретаријат је на основу овог конкурса обавио и почетком године студију  у оквиру које су сагледани сви проблеми са којима се жене предузетнице сусрећу када започињу сопствени посао. Циљ ове студије је и развијање унапређене праксе самог секретаријата у циљу прилагођавање специфичним потребама као и да се обезбеди помоћ у решавању проблема које жене предузетнице имају у својим предузетничким пословима. 

Из овог секретаријата кажу и да су средства у овој години за ту намену увећана, како би био обухваћен што већи број оних који могу да конкуришу, те да су спуштени и критеријуми, односно уместо два завршна рачуна, довољно је доставити један.

„Резултат заједничког рада Секретаријата и Савета јесте увећање од 15 одсто буџета у односу на прошлу годину. То показује нашу заинтересованост за ову важну тему, и колико је Покрајинска влада опредељена да женско предузетништво стави у свој фокус. Значајно је и то да је у току стартап академија женског предузетништва ‘Оснажена, она може све’, која обухвата преко 200 предузетница на територији АП Војводине, у 10 градова. Завршава се 10. априла и свечано ћемо полазницама уручити уверења о завршеној академији“, истакао је покрајински секретар Иванишевић.

Секретар је додао  да су предузетнице и спровођењем активности у оквиру академије женског предузетништва оснажене да размишљају на предузетнички начин. 

На самом јавном распису конкурса могуће је  конкурисати за набавку машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера, софтверске лиценце, или за услуге. Под набавком машина и опреме подразумевају се машине и опрема које су у функцији израде или припреме и дораде финалног производа или пак пружања услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње, односно пружања услуге и операција у домену маркетинга и трговине. Набавка рачунарске опреме обухвата десктоп или преносив рачунар или таблет и периферне уређаје који су намењени искључиво за потребе дигитализације пословања, дигиталне комуникације, пропаганде и пословања на интернету и друштвеним мрежама. Под набавком софтвера, односно софтверске лиценце, подразумева се набавка професионалног, апликативног, софтверског пакета и алата у функцији производног процеса и за потребе пружања услуга. Са друге стране, услуге подразумевају активности које привредни субјект није у могућности самостално да спроведе, попут израде веб-сајта, плана промоције, маркетинг и бизнис плана, дигиталног маркетинга и друго.

Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000 динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то за машине и опрему до 250.000 динара, за рачунарску опрему до 120.000 динара, за набавку софтвера и за услугу до 150.000 динара. Рок за подношење пријава је 18. април 2023. године. 

Све информације можете пронаћи како на сајту Покрајинскиг секретаријата тако и на линковима на сајту општине Бечеј.