Сервис

Влада АПВ: За превоз око 4 милиона из Покрајине

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице упутио је уговоре
на адресе градова и општина који су учествовали на Конкурсу за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП
Војводине у 2023. години.

За ту намену издвојена су средства у укупном износу од 151 милиона динара.

На овај начин Покрајина учествује у суфинансирању превоза за 17.637 ученика војвођанских средњих школа у међуградском
саобраћају који свакодневно путују од места становања до школе.

Циљ је да се ученицима омогући безбедан и приступачан превоз, смањи финансијски терет њихових породица и подстакне континуирано присуствовање настави.

Бечеј је на овом конкурсу добио нешто мало мање од 4 милиона динара, тачније 3.943.245,00 динара.