Економија

Влада Републике Србије: Још пара за куповину сеоских кућа

На одржаној седници Владе Србије прошле недеље, на предлог Министарства за бригу о селу, Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом у Србији за 2023. годину.

За овај програм ове године издвојено је још 500 милиона динара, а циљ је мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.

Досад је из овог програма купљена 1.631 кућа, најповољнија сеоска кућа коштала је 388 хиљада динара, а најскупље су се кретале до максималног дозвољеног износа од 1,2 милиона динара, па се за опредељени износ од 500 милиона очекује куповина још око 500 кућа у селима на територији целе Србије.

Министарство за бригу о селу је расписало јавни конкурс по овом програму

Министарство за бригу о селу је 28. фебруара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, који траје до 1. новембра 2023. године.

Подносиоци пријаве на јавни конкурс могу бити особе старости између 18 и 45 година, који припадају једној од следећих категорија: појединац, самохрани родитељ, брачни или ванбрачни партнери, који немају у власништву непокретност (објекат).

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину куће са окућницом је до 1.200.000,00 динара. Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања.

Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе самостално, или у сарадњи са надлежним пореским органом, надлежним органом за геодетске послове или ангажовањем лиценцираних проценитеља о трошку јединице локалне самоуправе.

Додељена бесповратна средства биће пренета јединици локалне самоуправе након закључења уговора о додели бесповратних средстава који закључују Министарство, јединица локалне  самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом и подносилац пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства.

Бесповратна средства се уплаћују јединици локалне самоуправе, у року предвиђеном уговором о додели бесповратних средстава, на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. По уплати средстава на рачун јединице локалне самоуправе, закључује се уговор о продаји непокретности између подносиоца пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства и продавца непокретности, а чија је уговорна страна и јединица локалне самоуправе, која је у обавези да средства пренесе на наменски рачун продавцу непокретности по закљученом уговору о продаји непокретности.

Грађани који су заинтересовани могу лично да се јаве Одељењу за привреду у канцеларији број 15 или да се пријаве на телефоне 021/6811-868 или 021/6811-823. Потребно је пријавити улицу и број куће на селу за коју желе да конкуришу а за коју су се претходно распитали код власника објекта и договорили да конкуришу.