Друштво

Економско-трговинска школа: План уписа за 2021/2022. годину

Према плану уписа за следећу школску годину Економско-трговинска школа у Бечеју ће у 2021/2022 години уписати 180 нових ђака у 6 одељења.
Профили које ова школа уписује су:

  • Једно одељење од 30 ученика Финансијског администратора на српском наставном језику (4. степен)
  • Једно одељење од 30 ученика Финансијског администратора на мађарском наставном језику (4. степен)
  • Једно одељење од 30 ученика Службеника у банкарству и осигурању на српском наставном језику (4. степен)
  • Једно одељење од 30 ученика Комерцијалиста на српском наставном језику (4. степен)
  • Једно одељење, два пута по 15 ученика смера Кувар/Трговац на српском наставном језику (3. степен)
  • Једно одељење, два пута по 15 ученика смера Посластичар/Трговац на мађарском наставном језику (3. степен)

 

У односу на број уписаних ученика у 2020/2021. години, у којој је реализација уписа била одлична, овај предложени план уписа је непромењен. За следећу наставну годину предвиђено је да остане исти број одељења и исти број уписаних ученика. Неће се мењати ни број уписаних ученика у односу на степен стручне спреме. Биће као и претходне године уписана 4 разреда 4. степена стручне спреме и 2 разреда 3. степена. Исти је и број одељења на српском и мађарском наставном језику као претходне године.

Оно што је веома важно нагласити је и да је бечејска Економско-трговинска школа коначно препозната као школа од регионалног значаја. Око 44% ученика који похађају ову школу су из суседних општина. Због тога се планови уписа у Економско-трговинској школи не праве искључиво према броју ученика осмих разреда у бечејској општини. Тренутна структура ученика разврстана по општинама показује да је само 55% ученика из бечејске општине, остатак су из Србобрана (око 15%), Новог Бечеја (око 10 %), Темерина (око 8%), Аде (око 7%) и Жабаљске општине где спада и Чуруг (око 5%).

Наша Економско–трговинска школа је у овом делу Војводине позната пре свега као школа која непрекидно ради на побољшању материјалних услова за рад, на побољшању компетенција наставника, побољшању наставних и ваннаставних садржаја који се нуде ученицима. Добар показатељ квалитета образовања који у овој школи ученици добијају су и награде на разним такмичањима и то подједнако и у областима стручних предмета и опште образовних.