Друштво

Хуманитарно удружење „Ђина“: Образовање је једино решење

Едукаторски тим Хуманитарног удружења „Ђина“ је почетком ове школске године започео радионице са децом и младима у Бачком Градишту. Хуманитарно удружење „Ђина“ се већ неколико година труди да реализује програме и активности са жељом да се побољша положај најугроженијих група у друштву. Како је почела нова наставна година, чланови удружења и едукаторски тим започели су у Бачком Градишту са организовањем бесплатне едукације и саветовалишта за децу и младе, као и за њихове породице.
„Задатак свих нас је да подигнемо свест о важности образовања за сву децу и младе, јер је то једино решење проблема осетљивих група каква је ромска заједница. Посебну пажњу посвећујемо деци и младима и за њих смо од септембра припремили подршку у учењу и друге активности за које сматрамо да могу да им помогну у даљем образовању и животу.“ рекла је председница Хуманитарног удружења „Ђина“ Добрила Ђин.

Подршку удружењу за реализацију пројекта „Моја права, моја будућност: Кораци ка унапређењу квалитета живота Рома и Ромкиња у општини Бечеј” пружа Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице.
Захвајујући сарадњи са институцијама у систему обра-зовања, локалне самоуправе и цивилног сектора у последњих се година повећава број деце ромске националности у школама, а напуштање образовања, које готово не постоји, строго се контролише.
Приметан је број Рома и Ромкиња у средњим школама, али и даље треба улагати напоре да похађање и стицање знања и вештина буде на вишем нивоу.

„У наредним недељама пружаћемо и индивидуалну подршку нашим полазницима са циљем да постижу још боље резултате и да буду мотивисанији за даљи напредак. Осим рада са децом и младима, посебну пажњу ћемо усмерити на то да и родитељи и породице буду укључене у процес, јер без тога нема очекиваног побољшања положаја.“ рекла је психолошкиња Тамара Хаднађев.