Економија

Конкурс за две сеоске куће за избеглице

Општина Бечеј је на свом сајту обавестила грађане Бечеја да је расписан Јавни позив за изор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини још 2 сеоске куће. 

Овај јавни позив односи се на лица која су у периоду од 1991. до 1995. године стекла статус избеглих лица која су била смештена у колективним центрима или неком другом облику формалног или неформалног смештаја а који су без трајног решења у земљи порекла или у Републици Србији. У оквиру овогодишњег програма на територији општине Бечеј биће додељена помоћ за куповину још 2 сеоске куће. Овај јавни позив објављен је 19. априла на огласним таблама у Општини Бечеј и на интернет презентацији Општине ка и на сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. 

Помоћ за куповину кућа је до износа од 14.500 евра и бесповратна је и односи се на избегла лица која имају пребивалиште у општини Бечеј. Поред ових средстава овај пакет подразумева и доделу још 2000 евра помоћи за грађевински материјал и опрему у циљу побољшања услова живота при куповини куће и то по појединачном домаћинству. Изабрани корисник може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи у износу од 50 посто од износа намењеног за куповину сеоске куће што је максимално до 7.250 евра. Сеоска кућа мора бити на територији Републике Србије и мора бити уписана у катастар непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање. 

Пријаве се предају до 5. маја у 14 часова на писарницу у општини Бечеј са напоменом „За Јавни позив, Потпројекат 7 – сеоске куће“, на шалтеру број. 2. Све информације у вези са овим јавним позивом заинтересовани могу да добију путем телефона 021/6811-841 код повереника за избеглице у Општини Бечеј као и на телефон 021/6912-577.