Друштво

Општина Бечеј: Конкурс за стипендије

Oд ове године и за студенте са инвалидитетом

На иницијативу Кабинета председника општине Бечеј за демографију, популациону политику и социјална питања Скупштина општине Бечеј на 31.седници одржаној 04. новембра 2022.године донета је  Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј, што омогућило да Комисија за доделу стипендија распише Конкурс за доделу стипендија и студентима са инвалидитетом за академску 2022/2023.године са ублаженим критеријумима.

„Желим да укажем на то, да студенти са инвалидитетом, поред стандардних ученичких и студентских трошкова, који подразумевају смештај и храну и трошкове превоза, имају и одређене специфичне трошкове проузроковане инвалидитетом, као што је набавка лекова или неког вида терапије, асистентске помоћи приликом кретања или смештаај и хране за персоналног асистента, а који морају да им буду обезбеђени како би имали могућност да се редовно, адекватно и квалитетно школују. Такви трошкови представљају велике издатке за породице, што резултира тиме да студенти са инвалидитетом остају ускраћени за многе ствари које би, у супротном, могли да остваре, и у најгорем случају могу да буду принуђени да напусте даље образовање и постану пасивни примаоци разних облика социјалне помоћи без да и сами привређују и раде. Поред тога желим да укажем и на то да, с обзиром на отежане животне услове, студенти са инвалидитетом често нису у могућности да постигну резултате које постижу њихове колеге, а који би их квалификовали за примаоце стипендија по критеријумима коју расписује локална самоуправа. Имају већи изостанак са наставе и мање положених испита годишње уколико примају одређену терапију, или су на друге начине онемогућени да прате наставу, или просто остварују ниже просеке од својих колега па према томе нису компетитивни. Из наведених разлога неопходно је постојање блажих критеријума, који су прилагођени и дефинисани у складу са реалним могућностима особа са инвалидитетом, а то јесте да се за студенте са инвалидитетом смањи просечна оцена са 8 на просечну оцену 7 “ – рекао је Тот Ференц, члан кабинета председника општине Бечеј.

Од ове године објављују се два конкурса за стипендирање студената, од којих је нови конкурс за студенте са инвалидитетом.

Конкурси су отворени 5. децембра 2022. године и биће отворени наредних 15 дана. Као што је то био случај и претходних године биће подржано најмање 60 судената, док ће општина стипендирати и додатно још 10 студената са инвалидитетом. Стипендије ће бити исплаћиване током 2023. године у 10 једнаких рата у износу од по 8.000 динара.

Све услове и распис конкурса можете видети на сајту Општине Бечеј. http://www.becej.rs/category/konkursi-obavestenja/

„Овим путем желим да позовем све студенте са територије општине Бечеј да конкуришу на овом конкурсу а посебно желим да обратим пажњу и да позовем студенте са инвалидитетом да искористе ову прилику и конкуришу. Све информације можете пронаћи на сајту општине Бечеј или лично у Одсеку за друштвене делатности у канцеларији бр.5.“ – закључио је Тот.