Економија

Општина Бечеј: Попис пољопривреде 2023

Попис пољопривреде 2023. припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године и у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније IPA 2018 (Instrument Precession Assistance 2018).

Пописивање газдинстава биће реализовано од 1. јуна до 15. децембра 2023. године.

Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Прикупљени подаци осликаће стање у пољопривреди и као сумарни користиће се за статистичке анализе које ће омогућити доношење одговарајућих одлука за подршку пољопривредној производњи и њеном развоју.

Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023. јесу пољопривредна газдинства на територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3 000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора. Јавни конкурс за избор пописивача објављен 15. августа.

И у општини Бечеј је истог датума објављен конкурс на који је пристигло 54 пријаве од тога 28 у првој селекцији нису имали довољан број бодова и одбијени су. Укупно 26 грађана су одређени да уђу у следећи круг одабира, позвани су на интервју и да предају документацију а затим следи процес обуке, што ће бити следећа фаза Пописа.

Они су такође распоређени и на локације где ће радити попис: За насељено место Бечеј заједно са Милешевом одређено је укупно 16 пописивача, за Бачко Градиште и Бачко Петрово Село по 4 и за Радичевић 2 пописивача.

Пре почетка Пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце Пописа, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму Завода.

Oсновна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.

Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Резултати Пописа биће објављени у складу са роковима предвиђеним Законом, и то: прелиминарни најкасније до 31. јануара 2024. године, а коначни – сукцесивно до 31. децембра 2025. године. Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа,  посветиће се заштити података.