Економија

Општина Бечеј: Закуп земљишта у државној својини

Општинска Комисија за спровођење поступка јавног надметања задавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини објавила је други круг јавног надметања за закуп земљишта у државној својини. 

Почетком ове године одређене су и нове цене за први круг и то за укупно 66 јавних надметања по класама и културама (њиве од прве до пете класе, ливаде друге и треће класе, пашњака прве и треће класе, трстика и мочваре друге класе и рибњака) што је ове године преостало у понуди за надметање.

Цене су се кретале од нешто више од 45.000 динара за њиву прве класе до око 9.000 динара за рибњак, што у еврима износи од око 385 евра до 77 евра.

Понуђена цена за закуп у другом кругу не може бити нижа од 60 посто од почетне.

За овај други круг преостало је још 55 јединица јавног надметања и то у Бечеју 25, у Бачком Петровом Селу 18, у Бачком Градишту 4, у Милешеву 7 и Радичевићу 1. Укупна површина која се даје у закуп у другом кругу је 80,3005 хектара. Прошле недеље одржан је обилазак земљишта а отварање понуда је одржано 28. априла у свим насељеним местима. Одлука ће бити објављена на сајту општине Бечеј. 

Рок за уплату закупа је 30. септембар за сваку наредну годину закупа.