Друштво

Основци полажу малу матуру

Ученици завршног разреда основних школа протекле недеље полагали су малу матуру. Као и претходних година полагали су тест знања из матерњег језика, математике али је овог пута новина била да се уместо комбинованог теста полаже тест знања из изабраног предмета за који су се определили. Током последњег полугодишта у свим школама биле су организоване и припремне наставе за ове тестове као и пробни тестови. Ученици су полагали ове тестове у својим матичним школама.

Мала матура се полагала у свим школама на територији Србије од 21. до 23. јуна.

Тест знања матерњег језика већ годинама имамо сличну структуру питања и задатка која покрива све области: граматика, лексика, народни и књижевни језик, књижевност, писано изражавање, вештина читања и разумевања прочитаног. Тест знања математике на сличан начин и у сличној пропорцији као ранијих година покрива све области: геометрија, бројеви и операције са њима, алгебра и функције, обрада података, мерење. Промена концепта полагања комбинованог теста усвојена ове године подразумева да се учени-ци опредељују за један тест из неког од пет предмета: историја, биологија, географија, физика или хемија, у складу са својим инте-ресовањима.

Након полагања тестови ће бити бодовани и то на следећи начин: тестови из српског језика и математике носе по 14 поена, док тест из премета који ђак изабере (биологија, историја, географија, физика или хемија) носи 12 поена. Максималан број поена које ученик може да освоји на завршном испиту је 100, и то овако: 14 поена из српског језика + 14 поена из математике + 12 поена из предмете по избору + 60 поена које ђак носи на основу успеха.

Одређени број поена ђак може добити и за успехе на међународним и државним такмичењима током осмог разреда.

Прелиминарни резултати мале матуре објављени су 25. јуна, а коначни ће бити објављени 28. јуна. Тек потом, када се објаве коначни резултати 28. јуна, ученици попуњавају листе жеља које имају 20 могућности. Важно је истаћи да се листе жеља попуњавају према образовним профилима, односно смеровима. Било би упутно да само попуњавање листе жеља ученици и родитељи деце то ураде рационално и пажљиво јер се сви подаци уносе у програм Министарства просвете који потом распоређује децу тамо где има места, а на основу њиховог успеха, али и потражње за тим образовним профилима.

Календар:
• Мала матура, српски/матерњи, 21. јун
• Мала матура, математика, 22. јун
• Мала матура, трећи тест, 23. јун
• Објављивање коначних резултата, 28. јун
• Попуњавање листе жеља електронски, 29-30. јун
• Предаја листе жеља у основној школи, 29-30. јун
• Коначна листа жеља ученика, 2. јул
• Расподела по школама, 3. јула