Друштво

За бечејске школе 305.000 динара за безбедност ђака

Три школе из Бечеја добиле су средства из Покрајинског секретаријата за образовање за промоцију и унапређење безбедности ђака и то су ОШ „Здравко Гложански“ у износу од 120.000 динара, Техничка школа Бечеј такође је добила 120.000 динара и Музичка школа „Петар Коњовић“ 65.000 динара.

Заменица покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Слађана Бурсаћ и подсекретар Виктор Пал уручили су протекле недеље уговоре вредне пет милиона динара представницима образовно-васпитних установа, за која су опредељена средства по новом конкурсу за финансирање и суфинансирање промовисања и унапређивања безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине.

„Ово је најновији конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који је расписан први пут и броји три приоритета. Први јесте подизање знања и вештина код деце и младих у вези са заштитом од злоупотребе психоактивних супстанци, заштитом од насиља, злостављања и занемаривања. Други приоритет јесте подизање знања и вештина код наставника и родитеља, док се трећи приоритет базира на развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости. Безбедност је тема којом се морамо бавити сви, да бисмо нашој деци осигурали лепшу будућност у нашој земљи‟, изјавила је заменица покрајинског секретара Слађана Бурсаћ.

На конкурс се успешно пријавило 65 школа. На нивоу основног образовања и васпитања опредељено је 3,5 милиона динара, док је на нивоу средњег образовања и васпитања издвојено 1,5 милиона динара. Одобрена средства користиће се за програме и пројекте, који су сврстани у четири категорије, а то су заштита деце од насиља, безбедност деце, заштита деце од наркоманије и развој толеранције.

„Безбедност у школама је од кључног значаја, имајући у виду то да школска безбедност игра пресудну улогу у подршци интелектуалном, социјалном, физичком и емоционалном расту и развоју ученика. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице наставиће с давањем подршке образовно-васпитним установа, с циљем унапређивања превентивних активности, јер превенција игра важну улогу када говоримо о спречавању насиља‟,- закључила је заменица покрајинског секретара.