Политика

Овера потписа за изборе за Националне савете

Општинска управа објавила је на сајту процедуру за оверу потписа за предстојеће изборе за Националне савете мањина.

За рад на овери потписа ангажована су три лица у Општинској управи, која су запослена у Општини Бечеј и то Купчо Каталин, Мађар Ерика и Сенти Анико.

Овере се врше радним данима, суботом, недељом као и државним празником почев од дана расписивања избора.

Сви национални савети који желе да овере потписе треба да се јаве и СВЕТЛАНИ КАТИЋ на број телефона. 064-849-18513. Потребно је да сами одреде време (датум, сат почетка и сат завршетка) и место овере и да оставе контакт телефон ради комуникације са са оверивачем.

У поступку овере оверивач је у обавези да уз примерак који остаје уз књигу овере приложи фотокопију или одштамани примерак очитане личне карте или фотокопију пасоша, те је потребно да то обезбедите за сваког бирача, алтернативно можете имати на месту овере рачунар, штампач и читач картица.

Пожељно је да овери асистирају лица која ће помагати овервачу (послови штампања, фотокопирања,одржавања реда на месту овере).