Политика

Штаб за ванредне ситуације: допуна мера

Бечеј, 16. новембар

О измени и допуни закључка од 14.11.2020.године

  1. Тачка 4. закључка ОШВС број II 06-95/2020-4 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„ У продавницама у којима се обавља трговина на мало (супермаркети и друге неспецијализоване продавнице, разне специјализоване продавнице и слично) (у даљем тексту: продавнице) обавезна је дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи, а број потрошача се ограничава према критеријуму у зависности од квадратуре на 4м2 по потрошачу.

Поред наведеног, у продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који могу истовремено боравити у том продајном објекту. Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка потрошача. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 час до 05.00 часова наредног дана, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива. Правна лица и предузетници из ове тачке дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.“

  1. Тачка 7. закључка ОШВС број II 06-95/2020-4 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„Забрањују се масовна окупљања (прославе, рођендани, венчања и сл.) свих врста где је више од 5 људи у затвореном простору ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.“

  1. Тачка 8. закључка ОШВС број II 06-95/2020-4 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„Ограничава се радно време угоститељских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена угоститељских и других објеката који врше доставу хране, тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 21 час до 05 часова наредног дана. Ограничава се број гостију за једним столом на 2, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, ограничава се ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан говор. Обавезно ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова.Обезбеђење броја гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.

  1. Препоручује се свим грађанима општине Бечеј који прослављају Крсну славу у својим домовима да исту прославе у кругу породице у циљу смањења могућности заражавања и преноса вируса Ковид 19.
  2. У осталом делу, закључак ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.године остаје непромењен.
  3. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 17.11.2020.године на територији општине Бечеј.
  4. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мерапрописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.год“)
  5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  6. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.