Субвенције за опрему за производњу пива, вина и ракије

Путем два јавна конкурса, покрајина Војводина понудила је 60 милиона динара субвенција за набавку опреме за производњу пива, вина и ракије, саопштио је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Циљеви суфинансирања су, како се наводи, повећање прихода пољопривредних газдинстава и запошљавање сеоског становништва на територији Војводине. Укупна понуђена субвенција за производњу пива је десет милиона динара, а појединачни износи субвенције биће између 100.000 динара и 2,2 милиона динара.

Конкурси су отворени док се не утроше средства, закључно са 11. јуном 2021. године.