Друштво

Влада АПВ: Средства за пројектнно техничку документацију за пречистаче

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је 21. маја представницима 12 локалних самоуправа уговоре за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекте у области управљања комуналним отпадним водама укупне вредности 50 милиона динара.

Реч је о пројектима из области заштите животне средине и одрживог развоја – за изградњу система за третман комуналних отпадних вода, за пречистаче комуналних отпадних вода и потребну инфраструктуру, пројекте канализационе мреже и пратеће опреме.

Бечеј је у оквиру овог програма од Покрајинског секретаријата за урбанизам добио 7.5 милиона динара за геодетска снимања и израду техничке документације за комплетно Бечеј, Бачко Градиште и Бачко Петрово Село. Сва геодетска снимања и техничка документације коштаће укупно око 29 милиона динара тако да је на овај начин учешће општине смањено на 21.5 милиона динара.

Уговоре за израду пројектно-техничке документације добили су градови: Зрењанин, Вршац и Кикинда и општине Ковин, Оџаци, Бечеј, Пећинци, Житиште, Бачка Топола, Ириг, Бачки Петровац и Темерин.