Својом главом: ЗНАМ ДА НИШТА НЕ ЗНАМ

Аутор: Иван Ковач

Уместо да самозадовољно прихвати хвалу, да здраво за готово узме објаву делфијског пророчиштва да му по мудрости нема равног, Сократ одлучује да, како нам казује Платон у „Одбрани Сократовој“, предузме истраживање како би одгонетнуо по чему је то његова мудрост изузетна. У најбољем духу истинољубивости и интелектуалног поштења, Сократ је решио да се не упути својим одушевљеним следбеницима у намери да потврди глас ауторитета, већ да тај глас покуша оспорити упутивши се онима који су по мудрости најчувенији. Испрва одлази државнику који „додуше, изгледа мудар многим другим људима, а највише самом себи, али да то у ствари није“. Потом иде песницима који „кажу многу и лепу ствар, али од онога што кажу не знају ништа… оно што они певају није плод њихове мудрости, него неког природног дара и надахнућа“. Најзад, Сократ се обраћа рукотворцима, међутим „зато што је сваки од њих лепо радио свој занат, сваки је држао да и у осталим најкрупнијим стварима превазилази мудрошћу све друге“. Након вештих запиткивања и истраге Сократ закључује да свако од њих „мисли да зна нешто, а у ствари не зна, док ја, као што не знам, и не мислим да знам“.

„Онај ко не зна, а не знада не зна, будала је: избегавај га. Онај ко не зна, а зна да не зна, ученик је: поучи га. Онај ко зна, а не зна да зна, спава: буди га. Онај ко зна, а зна да зна, мудрац је: следи га“. Уколико Сократово испитивање сагледамо у кљу-чу наведене изреке испоставља се да је Сократ ученик који је мудрији од „мудраца“ који су заправо будале. Мудрост се, наравно, не исцрпљује у знању онога што знамо (тзв. познате познатости), већ подразумева и знање о незнању (тзв. познате непознанице), јер што више знамо постајемо свеснији сопственог незнања. Познате непознанице укључују рецимо и неизвесности којих смо свесни, које на основу претходног искуства и знања можемо очекивати (нпр. да се аутомобил којим смо кренули на пут може покварити). Напокон, мудрост обухвата и свест о постојању тзв. непознатих непознаница, неизвесности које не можемо ни очекивати, јер их на основу претходног искуства и знања нисмо у стању ни на који начин предвидети. Такође, мудар човек рачуна и на тзв. непознате познатости као што су предрасуде и други потиснути садржаји који су ту и утичу на наше понашање, али којих не желимо да будемо свесни, јер су нам непријатни.

Сократова мудрост лежи пре свега у освешћеном и признатом незнању, што је претпоставка сваког озбиљног сазнавања. Ако мислимо да све знамо – а само будала све зна, каже изрека – учење престаје, и нема напретка, а то је жалосни удес толиких одраслих људи. Сократово спознато незнање односи се и на битне теме попут среће, праведности, лепоте, мудрости, смисла живота итд. Па иако о свему томе по природи ствари није могуће достићи извесност сазнања, можемо се трудити да своја гледишта преиспитујемо и поткрепљујемо разлозима, свесни да се тај процес никада не може завршити, уопште да смо тек филозофи, дакле љубитељи мудрости, а никако мудраци.